Processing Processing...

Hổ trợ trực tuyến

General Enquiries
+84-83-666-0834  
+84-83-666-0800
Mr. Tuoc 
General Director
+84-913-743-235
Ms. Suong
Chief Accountant
+84-949-731-034
Mr. Cenakhoa
Website Administrator

Mr. Le Hoang Duc Minh
Photo Designer

Lượt truy cập

Lượt truy cập : 5717
Đang online : 0
TPL on Linkedin
TPL on Google+
TPL on Facebook

Văn phòng công ty

Văn phòng công trình

Xưởng sản xuất